Cursus D2

 

‘De bijbel in de Ster’ (Franz Rosenzweig)

 

 

In het middelste deel van zijn grote werk, De Ster van de Verlossing, schrijft Franz Rosenzweig over schepping, openbaring en verlossing. Hij gebruikt aan het eind van elk van die drie delen bijbelgedeelte: bij de schepping is dat Genesis 1, bij de openbaring het Hooglied en bij de verlossing Psalm 113. Intrigerende stukken die hij zelf ‘grammaticale analyses’ noemde en die, zacht gezegd, nogal afwijken van onze gangbare bijbeluitleg en -interpretatie. Alle reden om deze gedeelten eens nader te bekijken.

Dat willen gaan we doen tijdens de vier bijeenkomsten in januari en februari 2015.

 

De eerste keer, 14 januari, reserveren we voor een inleiding over de Ster en de Eerste Wereldoorlog: voorafgaande aan 1914 waren de eerste aanzetten al gegeven, en toen de oorlog zo goed als voorbij was, kreeg het boek zijn definitieve vorm.

Over de bijbelse scharnierpunten van de Ster gaat het dan op:

28 januari: Genesis 1 – de oerwoorden;

11 februari: Hooglied – naastenliefde;

25 februari: Psalm 115 – ‘wij’.

 

Inleiders: Ds. Adri Sevenster, Haren en ds. Alex van Ligten, Sneek

Plaats: De Buorskip, Beetsterzwaag

Data: 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari 2015

Tijd: 10.00 – 12. 00 uur