Cursus D3

 

‘Midrasj en Misjna’

 

 

Naast Tanach, Oude Testament, bestaat er nog een zee aan joodse teksten. Een van de inventiefste vormen is Midrasj. Wie de teksten in Tora, de Vijf Boeken van Mozes, heel precies leest, ziet dat er van alles niet klopt: er worden reizen gemaakt die niet logisch in elkaar zitten, er worden tegengestelde beweringen gedaan, meervoudsvormen gebruikt waar enkelvoud voor de hand zou liggen, er worden antwoorden gegeven op vragen die niet worden gesteld, of vragen gesteld zonder dat antwoorden worden gegeven, enz. De Midrasj is verhalend genre, waarin de rabbijnen en andere andere joodse wijzen de ‘gaten’ proberen in te vullen en/of een logica proberen aan te brengen die– ogenschijnlijk?, met opzet?, per ongeluk? – ontbreekt. Elk van de vijf Tora-boeken heeft zijn eigen Midrasj-verzameling.

 

Omdat de Midrasj vaak een aangrijpingspunt vindt in taalkundige onregelmatigheden in de Hebreeuwse tekst – ontbrekende letters, extra letters, verkeerde grammaticale vormen – of door ontbrekende of juist herhaalde woorden, is Midrasj voor een lezer van Tanach die alleen over een vertaling beschikt en geen Hebreeuws kent vaak een gesloten boek. Dat is jammer, want er is veel wijsheid in de Midrasj te vinden.

 

In de Misjna is de Mondeling Overgeleverde Leer opgetekend. Tot 200 mocht zij alleen van leraar op leerling worden overgedragen. Na de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 begon het verzamelen van deze kennis, tot zij rond 200 als corpus werd afgesloten. De Misjna vormt het hart van de Talmoed: dé leidraad voor het joodse leven.Hoe zit de Misjna in elkaar? Welke onderwerpen komen aan bod?Wat heeft de Misjna met de ethiek van het Jodendom te maken.

 

Inleider: Rabbijn Tamarah Benima, Amsterdam

Plaats: De Buorskip, Beetsterzwaag

Data: 4 februari en 18 februari 2015

Tijd: 10.30 – 12.30 uur