Cursus B

 

‘Kleine’ profeten, door de Geest gedreven…

 

 

In deze bijbels-theologische cursus stellen wij de vraag hoe ‘kleine’ profeten gedreven werden door de Geest. De machten leggen hen en ons het zwijgen op – hoe staan deze profeten in dienst van gerechtigheid? Hoe wordt in hun verhaal de ‘ruach Adonai’ merkbaar?

 

 

19 oktober 2015   ‘Zacharia’

 

Prof. dr. Joep Dubbink, bijzonder hoogleraar bijbelse theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en predikant te Uithoorn.

 

Zacharia is een tamelijk onbekende profeet, afgezien van een enkele populaire tekst. Dat valt te begrijpen als je zijn boek openslaat: woeste, moeilijk te doorgronden beelden die je al gauw de hoop doen vervliegen, dat je hier iets zinnigs uit kunt opdiepen. Bovendien: hij was toch een van de laatste profeten, eentje die alles nog eens herkauwde wat anderen veel origineler en indrukwekkender hadden gezegd?

 

Deze avond zal hopelijk laten zien, dat dat een misvatting is. Wie ervoor gaat, kan mooie dingen ontdekken in dit kleine boekje. Het thema: ‘Hoop na de crisis’. Als dat niet actueel is...

 

 

16 november 2015   ‘Amos’

 

Prof. dr. Niek Schuman, voormalig docent Oude Testament, later hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Een echte ‘beroepsprofeet’ kunnen we Amos niet bepaald noemen. Toch spreekt hij als een echte gedrevene grote woorden uit ‘over en van Boven’, met alle kenmerken van iemand ‘van beneden’. Zijn boek is daardoor heel bijzonder te midden van de ‘Kleine profeten’. Wat wel het meeste in het oog springt, is de radicaliteit van zijn religieuze en maatschappelijke kritiek enerzijds, het wereldwijde perspectief aan het slot van zijn geschrift anderzijds.

 

 

14 december 2015   ‘Nahum’

 

Prof. dr. Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit.

 

Het boek van de profeet Nahum roept weerstand op. Het schetst namelijk een onaangenaam beeld van God als een meedogenloze wreker. Toch loont het zeer de moeite om zich nader in deze tekst te verdiepen. Het blijkt een literair meesterwerk te zijn. Let men daarbij ook nog op de historische achtergrond (met name de dreiging van de Assyriers), dan wordt het theologisch ook nog interessant en misschien zelfs ook relevant voor onze tijd met een intrigerend perspectief op de verhouding tussen godsdienst en geweld.

 

 

18 januari 2016   ‘Jona, een wonderlijke vogel’

 

Dr. Piet van Midden, universitair docent Hebreeuws aan de Universiteit te Tilburg en PKN-predikant te Bergambacht.

 

De profeet Jona is in de Hebreeuwse Bijbel een opvallende verschijning. Waar de grote profeten grossieren in profetische uitingen, is de enige profetische boodschap die Jona opbrengt ‘Nog veertig dagen en Ninevé wordt omgekeerd’, zegge en schrijven vijf woorden in het Hebreeuws. En waar de grote profeten hoon en tegenstand ondervinden, is de gehoorzaamheid van de toehoorders bij Jona compleet, bijzonder als je in acht neemt dat het adres van Jona’s boodschap een buitenlands volk is, de Ninevieten. Hier moet je meer van willen weten.

 

 

15 februari 2016   ‘Hosea’

 

Prof. dr. Gert Kwakkel, hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en aan de  Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence.

 

Hosea staat bekend als de profeet die van God de opdracht kreeg te trouwen met een vrouw van lichte zeden. Zo moest hij symbolisch Gods trouw aan zijn ontrouwe volk Israël verbeelden. Hosea spreekt op ontroerende wijze over Gods liefde voor zijn mensen. Na ontrouw en overspel begint God overnieuw, alsof er niets gebeurd is (Hos. 2:16-25). Hij kan het niet over zijn hart krijgen zijn volk prijs te geven (11:8-9). Tegelijk dreigt hij zijn volk naakt ten toon te stellen (2:12). Hij ontpopt zich als een roofdier dat aanvalt en verscheurt (5:14; 13:8). De vraag dringt zich op hoe zulke ogenschijnlijk tegenstrijdige beelden van God naast elkaar kunnen staan in één Bijbelboek.

 

 

7 maart 2016   ‘Einde en nieuw begin  in het licht van Gods beklag (Micha 6:1-8)’

 

Ds. Bram Grandia, emeritus predikant te Doesburg, voormalig omroeppastor bij de IKON.

 

‘Men heeft jou, mens, geconfronteerd met wat  goed is en met wat JHWH van jou anders verlangt dan…’  (vertaling N.A. Schuman  in Micha, Kampen 1989, p.140). In het tussen 725-475 vóór Christus gegroeide geschriftje Micha  horen we de woorden van een scherp confronterende profeet. Zijn woorden worden in elke generatie opnieuw geactualiseerd tot op vandaag.  Op de messcherpe profetie tegen Sion in Micha drie volgt de indrukwekkende vredesprofetie over de Toekomst van Sion in Micha 4.  Het gaat Micha en de gemeenschap rondom zijn profetische woorden om het doen van recht als offer aan God in plaats van het  nauwgezet brengen van dierenoffers. God beklaagt zich over zijn volk. Over dit beklag van God (Micha 6:1-8) zullen we het vooral hebben op deze leerhuisavond.

 

 

23 maart 2015   Gezamenlijke slotavond