Cursus D1

 

‘Deze wereld anders, politieke geschiedenis van het Grote Verhaal’ (Ton Veerkamp, Skandalon, 2014)

 

 

Nog nooit hebben wij een boek gelezen waarin de achtergronden van de bijbelverhalen zo uitvoerig en grondig zijn beschreven. Hoe groot bijvoorbeeld de invloed van de falende economie van het Romeinse Rijk is geweest op de bezetting van Palestina, en hoe veel van wat Paulus en de evangelisten schreven bepaald is door de Judese oorlog die in hun dagen woedde. Hoe de oproep aan het einde van de evangeliën, ‘Terug naar Galilea’, gehoord moet worden als een oproep tot verzet, want Galilea was dé verzetshaard in de strijd tegen de Romeinse overheersers. Je beseft dat het Jodendom eigenlijk de hele geschiedenis door één grote protestbeweging tegen de maatschappelijke orde van de rest van de wereld is geweest.

Dit alles en nog veel meer komen wij tegen in het boek Deze wereld anders van Ton Veerkamp. ‘Het grote verhaal’, zoals hij het geheel van bijbelverhalen noemt, is een verhaal over de samenleving waarin het ontstond en de grote veranderingen die elkaar opvolgden. Hij leest de bijbel met het oog op wat daarin gezegd wordt ‘over de eigendoms- en uitbuitingsstructuur van de staats- en samenlevingsvormen van de wereld waarin alles zich afspeelt.’ Is in grote delen van de kerk de boodschap van het evangelie er veelal nog een die gericht is op het persoonlijke zielenheil, bij Veerkamp luidt het: ‘De inhoud van de boodschap van de evangelisten is de zege van de messias op het systeem’.

Deze vorm van bijbellezen is niet nieuw, maar Veerkamp geeft er nieuwe lading en inhoud aan. Hij weet instemming en enthousiasme op te roepen en helpt zo om het visioen van een wereld zonder uitbuiting en geweld levend te houden.

Daarnaast biedt het boek stof tot nadenken over wat we nu toch precies bedoelen als we ‘God’ zeggen of zijn Naam zien staan in de oude teksten. Wat het betekent om te overleven met een tegendraads geloof in conflict met de wereld eromheen. Ook komt de verhouding jodendom-christendom aan de orde in het slotdeel van het boek, over de christelijke omvorming van het Grote Verhaal van de Hebreeuwse bijbel.

Wij gaan gedurende vier ochtenden in oktober en november lezen uit en spreken over dit grote boek. Én er kritisch naar kijken, want we blijken het niet alleen te bewonderen, maar hebben ook onze vragen en opmerkingen. Waar Veerkamp zich tot de geschiedenis van het Grote Verhaal beperkt, vragen wij ons af wat we ons in onze dagen en in ons land/ons werelddeel voorstellen bij die uitbuitings- en eigendomsstructuren waartegen het Grote Verhaal ingaat.

We stellen ons voor dat we het niet alleen óver het boek zullen hebben, maar er ook gedeelten uit gaan lezen. Deze gedeelten zullen in kopie worden uitgedeeld, maar voor wie denkt er deze zomer aan toe te komen het boek zelf al te lezen: het is uitgegeven bij Skandalon i.s.m. De Nieuwe Liefde, in te winkel te bestellen of via de uitgever (info@skandalon.nl) en het kost € 48,90.


Inleiders: ds. Alex van Ligten en ds. Adri Sevenster;
Locatie: De Buorskip, Beetsterzwaag


Data: woensdag 14 en 28 oktober, 11 en 25 november 2015
Tijd: 10.00 - 12.00 uur