Cursus D2

 

‘Het joodse gebed: structuur en melodie’

 

 

Door Joden waar ook ter wereld wordt dezelfde liturgie gebruikt. In de verschillende joodse stromingen alleen in een meer uitgebreide dan wel beperkte versie. Maar de structuur van het bidden – in de synagoge of thuis -  is wereldwijd hetzelfde. Al eeuwen. Sommige onderdelen zijn zelfs duizenden jaren oud. In deze cursus zullen we aan de hand van de siddoer (het gebedenboek voor de doordeweekse dagen en de Sjabbat) een dieper inzicht verwerven in de diensten in de synagoge en het bidden thuis. Met de Hoge Feestdagen – Rosj Hasjana/Joods Nieuwjaar en Jom Kippoer/Grote Verzoendag – wordt een speciaal gebedenboek gebruikt, de zogeheten machzor. Daarin zijn speciale gebeden en gezangen voor deze feestdagen opgenomen. Hoewel door het jaar heen steeds dezelfde gebeden en gezangen worden gebruikt, worden melodieën wel gewisseld. Treuriger, vrolijker, stemmiger, smekender, al naar gelang of het gaat om een dienst tijdens werkdagen, tijdens de  Sjabbat of tijdens de Feestdagen. Ook verandert de kleur van de melodieën; zij worden aangepast aan de tijd van de dag, de tijd in het jaar, het tijdstip op de feestdag. Bovendien gebruiken andere regio’s en/of Joden uit verschillende etnische groepen andere melodieën. Psalmen maken een integraal deel uit van het joodse gebed. Dat delen Jodendom als Christendom. Maar de muziekcultuur met betrekking tot de psalmen verschilt diepgaand. Psalmen gezongen op een joodse melodie zal een christen net zo weinig herkennen als een Jood een psalm op een christelijke melodie. Bovendien worden de psalmen in de synagoge gezongen in het Hebreeuws, in de kerk in het Nederlands.  

Inleider: rabbijn Tamarah Benima
Locatie: De Buorskip, Beetsterzwaag


Data: woensdag 13 januari en 27 januari,  10 en 24 februari 2016
Tijd: 10.30 – 12.30 uur

Tamarah Benima is rabbijn van de Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (Zuidlaren), de Liberaal-Joodse Gemeente Friesland (Heerenveen) en de Joodse Gemeente Beit Ha’Chidush (Amsterdam). Zij is columniste van het Friesch Dagblad en het Nieuw Israelietisch Weekblad. In 2015 verscheen haar boek ‘Joodser dan dit krijgt u het niet. De levenswijsheid van de Joodse Beschaving’.

 

 

25 april 2016   Seideravond

 

Als vervolg op cursus D2 wordt bij voldoende deelname op maandagavond 25 april een seider gevierd.  Tijdens een seider wordt in de Joodse traditie het verhaal van de Uittocht uit Egypte verteld, op allerlei soorten manieren: met liederen, met verhalen, met gebeden, met vergelijkingen. De crux is de viering van de bevrijding uit slavernij. Er wordt van ons verwacht dat we die Uittocht ervaren alsof we er zelf bij waren. Denk daarom na over wat ‘slavernij’, ‘vrijheid’ en ‘bevrijding’ voor jou persoonlijk betekent. Maak het niet te algemeen. De wereld komt heus aan bod, maar verlies je er niet in.
 
Er wordt gelezen uit een soort gebedenboek, de zogeheten ‘hagada’. Deze handleiding voor de avond zal voor iedereen beschikbaar zijn.

Leiding: rabbijn Tamarah Benima
Locatie: De Buorskip, Beetsterzwaag


Tijd: 18.00 uur – 22.00 uur
Kosten: ± € 25,–