Cursus E

 

Synagogepad

 

 

Om de wortels van de christelijke geloofsgemeenschap beter te leren verstaan zijn we in 1995 begonnen met het organiseren van het ‘Synagogepad’. Inmiddels is dit enigszins van karakter veranderd: niet alleen synagoges en andere joodse bezienswaardigheden zijn ons doel, daarnaast richten we onze aandacht ook op instellingen en ontmoetingen die liggen op het snijvlak van de joodse en christelijke cultuur.

Het waren bijzondere reizen naar plaatsen met een buitengewone geschiedenis en met verrassende ontmoetingen met mensen. Reizen, die hun bijzondere karakter ook ontleenden aan de bezielende leiding van Dr. Jan Hofstra.

Door zijn plotseling overlijden, dit afgelopen voorjaar, is in één klap ook een einde gekomen aan de bijzondere wijze waarop hij de reizen van het leerhuis verrijkte met zijn kennis, ervaring en persoonlijke ‘touch’. Gelukkig kan de reis, die dit voorjaar gepland stond, toch nog doorgang vinden onder deskundige leiding van Ds. Theunis Veenstra. Het betreft het Synagogepad Brussel en Antwerpen 2015, van vrijdag 18 september t/m dinsdag 22 september 2015.

 

 

NB: Het is nog mogelijk je daarvoor aan te melden.

Voor info en aanmelding: www.karmelklooster.nl/agenda/reizen

 

 

Het betekent ook, dat we ons willen bezinnen op de wijze waarop we het synagogepad vorm willen geven in de toekomst. We zoeken naar activiteiten, die passend bij de doelstelling van het synagogepad, als het gaat om de betrokkenheid bij de joodse wortels van onze verhalen. Daaronder vallen dan ook dagreizen naar relevante activiteiten, of korte reizen naar historisch belangrijke plaatsen. Op de infoavond in november zal een en ander verder besproken worden met betrekking tot interesse en haalbaarheid.

Op woensdag 18 november a.s. is er een info-avond om 20.00 uur in het Karmelklooster met betrekking tot het synagogepad.

Tevens willen we deze infoavond stilstaan bij het afsluiten van het tijdperk, waarin Jan Hofstra zo duidelijk zijn kleur aan het synagogepad heeft gegeven. Beelden uit het verleden zullen ons daarbij ondersteunen.

Bij de inschrijving (kaart of website) kunt u uw interesse voor het synagogepad aangeven.