Gezamenlijke slotavond

 

‘God van tussen de appelboompjes’

 

 

Alle bijeenkomsten van cursus A en B worden op maandagavondgehouden in De Buorskip te Beetsterzwaag. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

 

 

14 maart 2016   Gezamenlijke slotavond

 

Dr. Anne Marijke Spijkerboer, predikant van de Protestantse Kerk te Rijswijk Z.H.
 

 

Dat er nog altijd veel mensen zijn die God als oude man met lange baard zien, is niet zo vreemd. In de latere Middeleeuwen verscheen Hij in die variant op reisaltaartjes en kerkelijke beeldengroepen. Er is een prachtig tafereel van de doop van Christus, waar de Vader vanuit een appelboomgaardje de zaak in de gaten houdt en de duif naar de Zoon toestuurt. In vroeger tijden was Hij architect van de wereld en zag je Hem op een miniatuur in de weer met een grote passer.

Ontroerend zijn de scènes op de grote bronzen deuren van de
Michaelskirche in Hildesheim, waar God de zorgzame schepper van Adam en Eva is. In die periode is Hij vaak één op één met Christus. Zijn aureool is dan voorzien van een kruis.

In tijden, dat God afbeelden een riskante zaak was, zag je een hand uit een wolk steken. Later werd dat een verblindend licht, nog weer later een lege plek. In vogelvlucht door de eeuwen heen zullen we God-in-beeld krijgen. Hopelijk is de Geest daarbij ook aanwezig.