Cursus D3

 

Jood zijn is overal anders

 

Joden leven over de hele wereld verspreid. Ze zijn een volk en hebben dus twee nationaliteiten: één nationaliteit die in hun paspoort staat en één die niet aan een bepaald land is gekoppeld, maar cultureel-religieus- sociaal bepaald is (om het gebrekkig te zeggen). Alle Joden hebben dezelfde basis (als het Jood-zijn iets voor hen betekent, wat voor velen niet zo is). Tegelijkertijd verschillen ze per regio nogal van elkaar. Anders gezegd: het joodse volk kent sub-etniciteiten. Russische Joden zijn anders dan Jemenitische. Engelse Joden zijn anders dan Nederlandse. Braziliaanse Joden zijn anders dan Zweedse.

En zo verder.

Deze verschillen zijn ontstaan door een andere geschiedenis, een net iets andere invulling van de traditie, het leven onder een verschillend staatsbestel, het al dan niet aanwezig zijn van geïnstitutionaliseerde joodse stromingen, andere uitdagingen die de niet-joodse leefomge- 

ving met zich meebrengt, verschillend scholingsniveau per regio, verschillende positie van de vrouw in de diverse leefomgevingen, en zo verder.

 

In twee lezingen krijgt u inzicht in verschillende groepen Joden: de Asjkenazische (Oost-, Midden-, West-Europese en Noord-Amerikaanse Joden), de Sefardische Joden (oorspronkelijk afkomstig uit Spanje en Portugal), de Oriëntaalse Joden (levend in de islamitische wereld) en de Jemenitische Joden. Voor al deze Joden zijn de religieuze teksten waarop hun Jodendom is gestoeld dezelfde: Tanach (Oude Testament), Misjna (Monderlinge Leer), Talmoed, Responsa. Maar de bouw van hun synagogen, het voedsel dat ze eten, de muziek die ze maken, de kleren die ze dragen, de politieke opvattingen die ze koesteren, de sociale organisaties die ze oprichten, de opleidingen die ze volgen, de literatuur die ze lezen is beïnvloed door de omgeving waar ze honderden tot duizend jaar leven (leefden). 

 

De onderliggende structuren van het joodse samenleven en hoe die wereldwijd steeds verschillend worden ingevuld, zullen in deze cursus verduidelijkt worden. Achtergrondinformatie over deze sociale model- len vindt u in het boek ‘Joodser dan dit krijgt u het niet. De levenskunst van de Joodse beschaving’ en in de serie hoorcolleges ‘De Joodse beschaving. Een cultuurgeschiedenis van het Jodendom’ van Tamarah Benima.

 

 

Cursusleiding: rabbijn Tamarah Benima

Locatie: De Buorskip, Beetsterzwaag

Data: 15 en 29 maart 2017

Tijd: 10.30 – 12.30 uur