Cursus E

 

Synagogepad

 

Om de wortels van de christelijke geloofsgemeenschap beter te leren verstaan zijn we in 1995 begonnen met het organiseren van het ‘Synagogepad’. Inmiddels is dit enigszins van karakter veranderd: niet alleen synagoges en andere joodse bezienswaardigheden zijn ons doel, daarnaast richten we onze aandacht ook op instellingen en ontmoetingen die liggen op het snijvlak van de joodse en christelijke cultuur.

 

Het waren bijzondere reizen naar plaatsen met een buitengewone geschiedenis en met verrassende ontmoetingen met mensen. Reizen, die hun bijzondere karakter ook ontleenden aan de bezielende leiding van dr. Jan Hofstra.

 

Door zijn plotselinge overlijden, vorig jaar, is ook een einde gekomen aan de bijzondere wijze waarop hij de reizen van het leerhuis verrijkte met zijn kennis, ervaring en persoonlijke ‘touch’. Mede om die reden hebben we besloten om te stoppen met het organiseren van reizen in het kader van het synagogepad.

 

Wel willen we aandacht geven aan activiteiten, die in het kader staan van betrokkenheid bij joodse wortels van onze verhalen. Te denken valt aan exposities, dagexcursies en speciale activiteiten, zoals symposia, studiedagen en bijzondere ontmoetingen. Wanneer daarover informatie bekend is willen we die doorgeven aan belangstellenden. Tevens zal deze informatie op de website geplaatst worden.    

 

Bij de inschrijving (kaart of website) kunt u uw interesse voor deze activiteiten in het kader van het synagogepad aangeven, zodat u die informatie ontvangt. 

NB: Verder willen we ook graag geattendeerd worden op relevante activiteiten, mocht iemand daarvan op de hoogte zijn. Dat kan via het secretariaat van de Olterterperkring: info@olterterperkring.nl