Gezamenlijke openingsavond

Alle bijeenkomsten van zowel cursus A als B vinden plaats op de maandagavond

in De Buorskip te Beetsterzwaag. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

 

26 september 2016   Gezamenlijke openingsavond

‘Toneel Overdag’ speelt ‘De Scheikundige’

van Chrétien Schouteten

 

 

– 100 jaar gifgas als aanvalswapen –

Frits Haber maakte kunstmest én Zyklon-B mogelijk.

Over het leven van een Joodse scheikundige. Welke vragen had hij en hoe

stond hij in het leven? Hoe verantwoordde hij zijn uitvinding en zijn daden?

 

 

Op 22 april in 1915 werd voor het eerst in de geschiedenis op grote schaal gifgas als aanvalswapen bij Ieper in Vlaanderen gebruikt. De drijvende kracht achter uitvinding van dit gifgas was de Duits-Joodse chemicus Fritz Haber (1868-1934).

 

Diezelfde Fritz Haber ontving in 1920 de Nobelprijs voor scheikunde vanwege de door hem in 1909 ontwikkelde synthese van ammoniak met behulp van stikstof uit de lucht. Deze vinding maakte de grootschalige productie van kunstmest mogelijk.

Haber is tevens de uitvinder van het insecticide Zyklon-B, dat tussen 1942 en 1944 werd gebruikt als gifgas in de vernietigingskampen. Daarvan werden vooral Joodse gevangenen het slachtoffer.

 

Hoe kon Fritz Haber, na zijn inzet voor de ontwikkeling van kunstmest, zijn werk met gifgassen verantwoorden? Wat was hij voor man? Hoe reageerde zijn gezin op zijn controversiële uitvindingen?

In het toneelstuk De Scheikundige van chemicus/schrijver Chrétien Schouteten gaat theatergroep Toneel Overdag van Theaterwerkplaats ‘Het Hek van de Dam’ op deze vragen in.

De schrijver van het theaterstuk Chrétien Schouteten woont in Thesinge (Groningen). Hij hield zich als scheikundedocent aan het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, aan RSG De Borgen in Leek en als universitair vakdidacticus al bezig met chemische wapens.

 

Spel: Roely van Asselt, Ellen van de Graaf, Dick Hovius, Ton Koster, Jan Roelofs, Marjan Zwiers.

Regie: Peter van Kruining