Gezamenlijke slotavond

 

Mystiek in de kunst

 

 

Alle bijeenkomsten van cursus A en B worden op maandagavondgehouden in De Buorskip te Beetsterzwaag. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

 

 

3 april 2017   Gezamenlijke slotavond

 

Dr. Anne Marijke Spijkerboer, predikant van de Protestantse Kerk te Rijswijk Z.H.
 

 

Het woord mystiek wordt doorgaans gebruikt voor een kant van de theologie die in de geschiedenis vaak onderbelicht is gebleven, omdat ze als subversief te boek stond. In de middeleeuwen waren het vrouwen in en buiten kloosters die op deze manier een weg vonden voor hun directe religiositeit. In onze tijd is mystiek door o.a. Dorothee Sölle en Jurjen Beumer ook verbonden geraakt met politieke betrokkenheid. Is er zoiets ook in de kunst? Een kunst die iets oproept wat vroeger de (middeleeuwse) officiële leer onwelgevallig was, maar niettemin wijde weerklank vond? Het zal deze avond een zoektocht worden naar elementen van deze variant van mystiek.

Barnett Newman (1905-1970)