Cursus E

 

‘Een andere catechismus’

–Een themamiddag in Karmelklooster, Drachten–

 

‘Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat “het christelijk geloof” hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat dat betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.’ 

In de zestiger jaren na het Tweede Vaticaans Concilie ontstond behoefte aan een nieuwe verwoording van het katholieke geloof. Die kwam er in 1966: de Nieuwe Katechismus (nu met een K), in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie vervaardigd onder hoofdredactie van prof. Piet Schoonenberg s.j. Volgens het voorwoord was het doel van deze Katechismus ‘om het eeuwig geloof te verkondigen in een eigentijdse vorm’. Hij is in verschillende talen vertaald – maar viel niet in de gratie bij de Vaticaanse theologen. In de jaren negentig van de vorige eeuw verscheen de door het Vaticaan goedgekeurde Catechismus van de Katholieke kerk. 

Intussen groeide in leerhuis, liturgie en prediking van de Ekklesia Amsterdam, in 1960 door Jan van Kilsdonk s.j. opgericht als Amster-damse Studentenekklesia, geleidelijk een nieuwe, ondogmatische visie op het ‘christelijk geloof’. Dat gebeurde vanuit een hernieuwde omgang met de hele bijbel, met name met de Joodse Schrift die daar als ‘Oude Testament’ het grootste deel van uitmaakt. Huub Oosterhuis was en is de belangrijkste woordvoerder van deze bijbels-theologische herinterpretatie. Daarbij onderging hij zeer uiteenlopende invloeden van Joodse, protestantse en katholieke zijde: van Abel Herzberg en Yehuda Ashkenazy, de bijbelse theologie van de Amsterdamse School, de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie, en de politieke bijbeluitleg van Ton Veerkamp. 

Uit de vele publicaties, preken en overwegingen van Huub Oosterhuis, heeft Kees Kok vijftig jaar na De Nieuwe Katechismus, onder de titel ’Alles voor allen’ een ander soort ‘catechismus’ gedistilleerd. Daarin worden, zonder aanspraak op systematische volledigheid en eeuwige waarheid, aan de hand van het ‘Grote Verhaal’ van de Joodse en van de ‘messiaanse’ (‘oerchristelijke’) traditie, antwoorden gezocht op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant. Voor alle mensen van goede wil. 

Deze catechismus wordt voorgesteld en ingeleid door Alex van Ligten en Kees Kok, die aan de hand van een aantal voorbeelden zal laten zien hoe de liederen van Oosterhuis de in ‘Alles voor allen’ aangesneden thema’s op hun eigen wijze illustreren. We zullen die liederen ook samen zingen en/of beluisteren. 

De middag sluiten we af met een (korte) liturgische viering. 

Locatie: Karmelklooster, Drachten 

Data: zondag 25 februari 2018 

Tijd: 13.30 - 17.30 uur