DE OLTERTERPERKRING EN CORONA

 

Aan alle deelnemers en belangstellenden, 

 

Helaas moeten wij u meedelen dat de regelgeving en ontwikkelingen op Corona gebied het niet mogelijk maken onze cursussen op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.

Vandaar dat het bestuur heeft moeten besluiten om:

– de A-cursus (‘Hoeken en Gaten van Vrijheid’),

– de B-cursus (‘Filosofen aan het Woord’) en

– de D1-cursus (‘Kijken met een Frisse Blik naar Mozes’)

in ieder geval tot 1 januari 2021 geen doorgang te laten vinden.

Tegen die tijd zal bezien worden of het mogelijk is deze cursussen nog geheel of gedeeltelijk aan te bieden in het nieuwe jaar. Hierover ontvangt u nog bericht. 

 

De C-cursus (Joodse literatuur) en de D2 cursus (Russische kunstenaars in hun sociale context) zouden volgens plan moeten starten in januari 2021 (de C-cursus) en februari 2021 (de D2-cursus).

Of deze cursussen doorgang kunnen vinden hangt af van de situatie met betrekking tot Corona tegen die tijd. Ook hierover volgen nog nadere mededelingen.

​© 2020-2021 | fries leerhuis | Olterterperkring