DE OLTERTERPERKRING EN CORONA

 

Ook voor het seizoen 2020-2021 heeft de Olterterperkring een boeiend programma samengesteld.

 

Wij willen graag met u luisteren, lezen, leren en in gesprek gaan. Maar wij willen ook verantwoord omgaan met de gezondheidsrisico’s en de regelgeving die het Covid-19 virus met zich meebrengt.

 

De cursussen die deze maand van start gaan zijn de A-cursus, de B-cursus en de D1-cursus.

Daarover heeft het bestuur in de vergadering van 6 oktober 2020 het volgende besloten:


1. De A-cursus (Hoeken en gaten van vrijheid)

 

Door het grote aantal aanmeldingen kan deze cursus die op 12 oktober zou beginnen met “Vrijheid in Bijbels Perspectief” door Prof Maarten den Dulk in ieder geval op de eerste cursusavond niet op een verantwoorde manier doorgaan in overeenstemming met de huidige regelgeving.

De bijeenkomst van 12 oktober in de Buorskip in Beetsterzwaag vervalt dus.

De bijeenkomst van 12 oktober zou eventueel naar een later tijdstip verschoven kunnen worden.

Hiervoor en voor de volgende cursusavonden willen we nog even het verloop van de Corona

besmettingen en regelgeving afwachten. Zo spoedig mogelijk, na nieuwe mededelingen over de maatregelen op 19 oktober laten wij u weten of en in welke vorm Cursus A doorgaat.


2. De B-cursus (Filosofen aan het woord) en de D1-cursus (Managen met Mozes)

 

Voor deze cursussen hebben zich minder deelnemers opgegeven. Ze blijven binnen de

voorgeschreven aantallen van maximaal dertig deelnemers. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze cursussen wel door kunnen gaan mits wij ons houden aan de door de overheid en de Buorskip vastgestelde regels met betrekking tot afstand houden, ontsmetting van handen en bij verplaatsing door de ruimte dragen van mondkapjes.

 

Mocht de situatie veranderen dan hoort u dat natuurlijk zo spoedig mogelijk. U krijgt in ieder geval nog bericht van ons voor de aanvangsdatum van de cursus.


3. De C-Cursus en de D2-cursus.

Deze twee cursussen beginnen in januari 2021. Het doorgaan van de cursussen is afhankelijk van de ontwikkeling van de Corona situatie. Nadere berichten hierover volgen nog.