Programma 2019 / 2020

Openingsbijeenkomst

 

Voor alle deelnemers van de OTK en belangstellenden op:

 

zondag 29 september 2019 | 15.30 – 17.30 uur in De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.


Voorstelling: Goh, met Roeland Busschers, Dick van Veen en Mesjoge

 

Van Sjammai en Hillel, twee geleerden in de tijd vlak vóór Jezus’ optreden, zijn honderden debatten bewaard gebleven. Over veel waren ze het onderling oneens. En toch zochten ze elkaar steeds op, konden ze niet zonder elkaar. De Huizen (= de leerlingen) van Sjammai en Hillel, waren het hartgrondig oneens én toch trouwden ze elkaars vrouwen. En meer. Hoe kan dat? In de voorstelling ‘Goh’ ontmoeten we twee rabbi’s van hetzelfde laken en pak.

Cursus A – ‘De vierde mens en de grote namen’

 

De vierde mens is de zoon of dochter van hen die nog enig weet hebben van geloofsinhouden en de christelijke traditie. Bij de vierde mens is dat verloren gegaan. Hebben grote namen uit kerk en theologie nog zeggingskracht voor deze vierde mens? 

21  oktober – Edda en Tora – Prof. Chris Doude van Troostwijk

18  november – Miskotte en Ad den Besten – Dr. Tjerk de Reus

16 december  – Als de goden zwijgen: de vierde mens – Prof. Joep Dubbink

27 januari – De actualiteit van Barth en Bonhoeffer – Prof. Edward van ‘t Slot

17 februari – De stem van Kuitert – Prof. Martien Brinkman

16 maart – Rowan Williams – Prof. Peter Ben Smit

23 maart – Kunst – Prof. Anne Marijke Spijkerboer

Cursus B – het gezicht van de Geschriften in Tenach 

 

Tenach is de Joodse Bijbel. Deze kent drie afdelingen: ‘Thora’, ‘Profeten’en ‘Geschriften’
In de Geschriftenvind je allerlei vormen van reactie, van antwoord, op Thora en Profeten.
Wat opvalt is: nergens gaat het om geschiedschrijving. Overal gaat het om de weg die God met mensen gaat.

Wij willen in deze cursus het portret tekenen van de Geschriften. En bij dit alles is natuurlijk steeds ook aan de orde: hoe lees ik de tekst en hoe leest de tekst mij?
 

7 oktober – Prediker – Prof. Maarten den Dulk

4 november – Hooglied – Drs. Noortje Blokhuis

2 december – Klaagliederen – Dr. Piet van Midden

6 januari – Job – Bisschop Ron van den Hout

3 februari – Kronieken – Dr. Harm van Grol

2 maart – Jezus Sirach – Dr. Sam Janse

23 maart – Kunst – Prof. Anne Marijke Spijkerboer

Cursus C: Joodse literatuur (informatie nog niet beschikbaar)


Cursus D1: Het verborgen fundament

Waarom zijn wij hier op aarde? Wat is de zin van ons bestaan? Deze oervragen van de mens vereisen inzicht in het fundament van mens en wereld. De theologie van Karl Barth laat ons zien, ook in het belang van het concrete leven van ieder mens, wat die fundamentele werkelijkheid inhoudt. 
Inleider: Dr. Gerben Stavenga
Data: woensdag: 16 oktober, 30 oktober, 13 november;  Tijd:  10.00 – 12.00 uur; Locatie:  De Buorskip

Cursus D2: Ik bid, dus ik ben

Een eerbetoon aan de verbeelding en een protest tegen de alleenheerschappij van de rationaliteit. In hoeverre kan de christelijke traditie met zijn traditionele geloofsinhouden de actuele problematiek van mens en mensheid verhelderen? Zijn gedenken en verwachten de permanente beweging waarin het gebed als voedingsbodem levend en actueel blijven?
Inleider: Prof. Bert Hoedemaker
Data: 15 januari, 29 januari, 12 februari 2020; Tijd:  10.00 – 12.00 uur; Locatie: De Buorskip

 

 

Cursus D3: Kunst

Inleider: dr. Jan Henk Hamoen

Data: 26 februari en 11 maart; Tijd: 10.00 – 12.00 uur, Locatie: De Buorskip

 

​© 2019-2020 | fries leerhuis | Olterterperkring