top of page

Welkom bij

De Olterterperkring is:

 

Een leerhuis waarin actuele vragen op het gebied van godsdienst, literatuur, cultuur en maatschappij in het licht van bijbels-theologische ontwikkelingen worden geplaatst. 

Een ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden in deze vraagstukken; begonnen in 1963 te Olterterp en uitgegroeid tot een kring van enkele honderden deelnemers, die samenkomen in ‘De Buorskip’ te Beetsterzwaag.

bottom of page