Welkom bij

De Olterterperkring is:

 

Een leerhuis waarin actuele vragen op het gebied van godsdienst, literatuur, cultuur en maatschappij in het licht van bijbels-theologische ontwikkelingen worden geplaatst. Een ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden in deze vraagstukken; begonnen in 1963 te Olterterp en uitgegroeid tot een kring van enkele honderden deelnemers, die samenkomen in ‘De Buorskip’ te Beetsterzwaag.

Voor het bijwonen van een bijeenkomst van cursus A en B is een coronatoegangsbewijs vereist.

MEDEDELING:

De cursusbijeenkomst op 24 januari met drs. Jan Prij over 'Schopenhauer en Jezus: een confrontatie', gaat wegens coronamaatregelen niet door.