top of page

Welkom bij

De Olterterperkring is:

 

Een leerhuis waarin actuele vragen op het gebied van godsdienst, literatuur, cultuur en maatschappij in het licht van bijbels-theologische ontwikkelingen worden geplaatst.

 

Een ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden in deze vraagstukken; begonnen in 1963 te Olterterp en uitgegroeid tot een kring van enkele honderden deelnemers, die samenkomen in ‘De Buorskip’ en
‘De Ontmoetingskerk’ te Beetsterzwaag.

Aan alle deelnemers van Olterterperkring cursus A

Geachte deelnemers,

In verband met het overlijden van onze spreker dr. Leo Mock, is de tweede bijeenkomst van cursus A  niet op woensdagochtend 1 november aanstaande, maar op maandagavond 30 oktober. 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.
Spreker: dr. Piet van  Midden.

Piet van Midden is predikant voor de PKN, docent Hebreeuws aan Tilburg University en voorzitter van Overlegorgaan voor Joden en Christenen (OJEC).

Zodra de betreffende leeswijzer beschikbaar is, sturen wij u deze per e-mail.

bottom of page