Algemene informatie

 

 

Plaats

Alle cursussen worden gehouden in ‘De Buorskip’, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag, tel. 0512-382341.

Tijd

Aanvang cursussen A en B: 20.00 uur. Gelegenheid voor koffie/thee vanaf 19.30 uur.

De tijden van de overige cursussen staan vermeld bij de cursusbeschrijving.

Kosten per persoon

A:  € 55,00      D1:  € 40,00

B:  € 55,00      D2:  € 40,00

C:  € 52,50      D3:  € 40,00

Deelnemers, die meedoen aan zowel cursus A als B ontvangen een korting van € 5,00.

In beginsel schrijft men in voor een gehele cursus. Voor € 10,00 kunt u ook een losse cursusavond bezoeken. Deelnemers aan cursus A of B kunnen ook lezingen inwisselen. Voorbeeld: een deelnemer kiest niet voor een bepaald thema uit cursus B. Daarvoor in de plaats kiest de deelnemer een lezing uit cursus A. Dit heeft geen invloed op het verschuldigde cursusbedrag van een van de beide cursussen. Kortom: deelnemers kunnen shoppen tussen cursus A en B. Op de aanmeldingskaart dient wel vermeld te worden aan welke cursus u in principe deelneemt.

 

Opgave

Via de gedrukte aanmeldingskaart of via het online aanmeldingsformulier

Graag vóór 16 september a.s.

 

Tevens verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken op rek. nr. NL79 INGB 0005069273 t.n.v. Fries leerhuis Olterterperkring te Drachten onder vermelding van de cursusletter(s).

Leeswijzers

Voor de cursussen A en B worden op de eerste bijeenkomst leeswijzers uitgereikt. Deze dienen ter voorbereiding van de te bespreken onderwerpen en zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Ze zijn overigens ook te downloaden van de website van de Olterterperkring.

 

Verslagen

De verslagen van het afgelopen cursusjaar (2018/2019) staan op deze website: zie hier >

Het is mogelijk u tegen kostprijs de door u gewenste (papieren) verslagen toe te sturen. Verder wordt er van elke cursusavond een audio-opname gemaakt, die u via de website kunt beluisteren.

Boekwinkel

Op de meeste cursusavonden is een boekwinkel aanwezig, o.l.v. Hanneke Bijstra, Annemarie Kossen-Bourguignon, Wil van der Maden-van den Berg en Jeannette Tolsma. U kunt hier tegen lage prijzen boeken kopen die gerelateerd zijn aan de thema’s van de Olterterperkring.

 

Karmelbibliotheek

In het Karmelklooster bevindt zich de bibliotheek van de Olterterperkring, met boeken en andere materialen over theologie, jodendom en christendom. De bibliotheek omvat veel titels die gebruikt kunnen worden als aanvulling op de cursussen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Peter Spreij of Piet Wouda. 

Parkeren

Er is ruime parkeergelegenheid in de directe omgeving van De Buorskip. 

 

Vervoer

Als u geen vervoer hebt, is het wellicht mogelijk met anderen mee te rijden. U kunt dat bij de inschrijving vermelden. Wij zullen dan bemiddelen. 

 

Gehoorproblemen

Wie gehoorproblemen heeft en niet tijdig aanwezig kan zijn om een plaats dichtbij de spreker te bezetten, kan dit bij de inschrijving vermelden. 

Bestuur / Medewerkers OTK

– Hanneke Bijstra, Drachten (boekentafel)

– Nel van den Briel, Oudeschoot (programmacommissie)

– Piet Brongers, Drachten (bestuur: secretaris; programmacommissie)

– Jaap Goorhuis, Smalle Ee (programmacommissie)

– Jacob de Jong, Beetsterzwaag (bestuur: P.R.)

– Annemarie Kossen-Bourguignon, Drachten (boekentafel)

– Jikke Leclercq-Kijlstra, Drachten (bestuur: penningmeester)

– Wil van der Maden- v/d Berg, Drachten (boekentafel)

– Henk Pol, Zuidhorn (programmacommissie)

– Gerda Schraa-Offreins, Hardegarijp (programmacommissie)

– Hillie Sleurink-Winters, Steenwijkerwold

– Peter Spreij, Leek (bestuur: administratie, boekentafel)

– Jeannette Tolsma, Drachten (boekentafel)

– Wiebe Veenstra, Ureterp (bestuur: P.R.)

– Piet Wouda, Drachten (bestuur: voorzitter; programmacommissie)

De algemene leiding van de cursussen is in handen van leden van de programmacommissie.

​© 2019-2020 | fries leerhuis | Olterterperkring