top of page

Programma 2017 / 2018

In dit seizoen boden wij u de volgende cursussen aan:

Peter Vermaat

Cursus A en B

Gezamenlijke openingsavond

Cursus A en B

Gezamenlijke slotavond

Cursus A

Het kwetsbare leven

Een serie lezingen over leven en dood, gezien vanuit verschillende perspectieven: bijbels-theologisch, wijsgerig-ethisch en maatschappelijk. > lees verder

Cursus B

Het mysterie van het Koninkrijk in gelijkenissen
van Mattheüs

In deze serie wordt een aantal gelijkenissen uit het Evangelie van Mattheüs besproken. > lees verder

Cursus C

Joodse literatuur

In deze cursus worden vier boeken uit de hedendaagse Joodse literatuur besproken. > lees verder

Cursus D1

Een honderd jaar oude gewetensvraag: Franz Rosenzweig nu

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, nog vóór zijn Ster van de Verlossing, in 1917, schreef Franz Rosenzweig rake dingen over de democratie, in zijn artikel ‘Vox Dei?’.  > lees verder

Cursus D2

Bijbel en Koran

‘Wij leven in apocalyptische tijden’. Dit is een gedachte die wordt uitgesproken zowel van christelijke (met name in evangelische kringen in de Verenigde Staten) als van moslimzijde ( ‘de islamitische staat’). > lees verder

Cursus D3

Apocalyptiek – de eeuwen door

Het is een uitdrukking die je nogal eens tegenkomt als zich een dramatisch gebeuren heeft afgespeeld: ‘Het was haast apocalyptisch!’ > lees verder

Cursus E

Een andere catechismus

‘Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat “het christelijk geloof” hen niets meer zegt. > lees verder

Cursus F

Synagogepad: ‘Met Jan Roest naar Amsterdam’

Om de wortels van de christelijke geloofsgemeenschap beter te leren verstaan zijn we in 1995 begonnen met het organiseren van het ‘Synagogepad’. > lees verder

bottom of page