top of page

Programma 2018 / 2019

In dit seizoen boden wij u de volgende cursussen aan:

1819-keeshenk.jpg

Cursus A en B

Gezamenlijke openingsavond
1819-frescos.jpg

Cursus A en B

Gezamenlijke slotavond

Cursus A

Diversiteit en identiteit

Een serie lezingen over het spanningsveld in de relatie tussen identiteit en diversiteit in een pluriforme samenleving, gezien vanuit verschillende perspectieven: bijbels-theologisch, wijsgerig-ethisch, politiek en maatschappelijk. > lees verder

Cursus B

De Stem in de Tien Woorden

In de Tien Woorden, zoals wij die lezen in de Bijbelboeken Exodus en Deuteronomium, vinden wij de grondwet voor een nieuwe samenleving, een ‘rechtstaat zonder grenzen’. In een serie lezingen gaan wij op zoek naar de actuele betekenis van deze nalatenschap van Tanach. > lees verder

Cursus C

Joodse literatuur

In deze cursus worden vier boeken uit de hedendaagse Joodse literatuur besproken. > lees verder

Cursus D1

De Vreemde Stem in de andere taal

Franz Rosenzweig en Martin Buber vertaalden de Hebreeuwse bijbel in het Duits met daarbij oog voor de joodse traditie en het eigene van het Hebreeuws. > lees verder

Cursus D2

Het geloof als niet-weten, een pelgrimstocht door open veld

Geloof is voortdurend in beweging, daarin is onze tijd geen uitzondering. In die golfbeweging meen ik de laatste decennia met name iets te ontdekken van het besef, dat God en het geloof in God niet zo makkelijk verkrijgbaar is.  > lees verder

bottom of page