top of page

Verslagen 2021 / 2022

Hieronder treft u de verslagen aan die in het seizoen 2020 / 2021 werden gehouden tijdens bijeenkomsten van de Olterterperkring.

 

In het > ARCHIEF < zijn programma's en verslagen uit voorgaande jaren te vinden.

11 oktober 2021

‘Vrijheid in bijbels perspectief’

 

Prof. dr. Maarten den Dulk, Prof. dr. Maarten den Dulk, emeritus hoogleraar praktische theologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden

Cursus A

Cursus B

25 oktober 2021

‘Nietzsche’s nihilisme als kans voor theologisch denken’

Tiemo Meijlink is emeritus studentenpredikant 
(Groninger Studentenpastoraat); tijdens de eerste helft van zijn loopbaan was hij docent cultuur-filosofie en ethiek in het HBO.

8 november 2021

‘De vrijheid om vrij te zijn, Hannah Arendt’

 

Prof. dr. Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente

22 november 2021

‘Rowan Williams: over de macht van de taal in het spreken over God’

 

Prof. dr. Peter Ben Smit, docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht

6 december 2021

‘Wees niet onverschillig: het elfde gebod’

 

Dr. Bart Wallet, historicus bij de afdeling Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en bij de afdeling Hebreeuwse en Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam

13 december 2021

‘De droom van de Bergrede en de droom van Plato’

 

Drs. Alex van Heusden, bijbelwetenschapper en studiesecretaris van ‘De Nieuwe Liefde’ te Amsterdam

10 januari 2022

‘Tolerantie als deugd’

Prof. dr. Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

7 februari 2022

‘Hoed u voor de kinderen van het licht’

 

Drs. Bram Grandia, emeritus predikant en voormalig omroeppastor bij de IKON

24 januari 2022

Schopenhauer en Jezus: een confrontatie

 

Drs. Jan Prij, filosoof, econoom en lekenpreker

21 februari 2022

‘Ben ik mijn broeders hoeder? De rebelse mens Albert Camus’

 

Drs. Wim Berkelaar is historicus aan de Vrije Universiteit en bespreekt boeken voor het historisch radioprogramma OVT van de VPRO

(Hand-out)

7 maart 2022

‘Onbekwaam tot enig goed’

 

Prof. dr. Wouter Slob, bijzonder hoogleraar leerstoel ‘Protestantse kerk, Theologie en
Cultuur’ (RUG) en predikant PKN
te Zuidlaren

21 maart 2022

Emmanuel Levinas: naastenliefde, een gebod?

 

Prof. dr. Joachim Duyndam, hoogleraar Humanisme en Filosofie, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

bottom of page