top of page

Verslagen 2018 / 2019

 

Hieronder treft u de verslagen aan die in het seizoen 2018 / 2019 werden gehouden tijdens bijeenkomsten van de Olterterperkring.

 

In het > ARCHIEF < zijn programma's en verslagen uit voorgaande jaren te vinden.

1 oktober 2018

Het spanningsveld tussen particularisme en universalisme

 

Prof. dr. Joep Dubbink, bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie/OT aan de VU te Amsterdam en predikant te Uithoorn

1-10-2018 - Joep Dubbink
00:0000:00

(Hand-out)

Cursus A

Cursus B

15 oktober 2018

‘Decaloog’

 

Prof. Dr. Maarten den Dulk, emeritus hoogleraar praktische theologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden

15-10-2018 - Maarten den Dulk
00:0000:00

(Hand-out)

29 oktober 2018

‘De ekklesia, de gemeenschap van weggeroepenen’

 

Drs. Jaap Goorhuis, emeritus predikant van de Protestantse Kerk

29-10-2018 - Jaap Goorhuis
00:0000:00
12 november 2018

‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Geweld in Gods naam?’

 

Dr. Sam Janse, emeritus predikant en oud-docent Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

12-11-2018 - Sam Janse
00:0000:00

(Hand-out)

26 november 2018

‘Eens waren wij vreemdelingen’

 

Drs. Noortje Blokhuis, oud-voorzitter Dwars, Jongerenorganisatie Groen Links

26 november 2018 - Noortje Blokhuis
00:0000:00
10 december 2018

‘Gij zult u geen gesneden beeld maken. Religie, kunst: wegen van ontmoeting’

 

Prof. dr. Johan Goud, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht en emeritus remonstrants predikant in Den Haag

10-12-2018 - Johan Goud
00:0000:00

(Hand-out)

7 januari 2019

‘(Van) kerk veranderen: onze moeizame meerkleurigheid’

 

Prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek

7 januari 2019 - Peter Nissen
00:0000:00
21 januari 2019

‘Gij zult de sabbat in ere houden. Over de rol van religieuze argumenten in het publieke domein’

 

Prof. dr. Christoph Jedan, hoogleraar godsdienstfilosofie en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen

29 januari 2019 - Christoph Jedan
00:0000:00
4 februari 2019

‘Eén Europa: christelijk, populistisch of humaan?’

 

Dr. Erica Meijers, onderzoeker en docent Diaconaat Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen

4 februari 2019 - Erica Meijers
00:0000:00
18 februari 2019 - Bram Grandia
00:0000:00

(Hand-out)

18 februari 2018

‘Gij zult niet doodslaan’

 

Drs. Bram Grandia, emeritus predikant en voormalig omroeppastor bij de IKON

18 februari 2019 - Bram Grandia
00:0000:00
22 januari 2018 - Bram Grandia
00:0000:00

(Hand-out)

4 maart 2019

‘Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie’

 

Prof. dr. Frits de Langer, hoogleraar Ethiek Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen

4 maart 2019 - Frits de Lange
00:0000:00

(Hand-out)

18 maart 2019

‘Gij zult niet begeren. Het enige gebod dat onmogelijk kan worden opgevolgd’

 

Prof. Dr. Eveline van Staalduine-Sulman, hoogleraar receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbelaan de VU in Amsterdam.

(Hand-out)

(Plaatjes)

18 maart 2019 - Eveline van Staalduine-Sulman
00:0000:00
bottom of page