Programma 2019 / 2020

In dit seizoen boden wij u de volgende cursussen aan:

Cursus A en B

Opening seizoen 2019/2020

Cursus A en B

Gezamenlijke slotavond

Cursus A

‘De vierde mens’

De vierde mens (een term van theoloog K.H. Miskotte) is de zoon of dochter van hen die nog enig weet hebben van geloofsinhouden en de christelijke traditie. Bij de vierde mens is dat verloren gegaan. In deze cursus willen wij hiernaar op zoek gaan.  > lees verder

Cursus B

Portretten: het gezicht van Geschriften in Tenach

Tenach is de Joodse Bijbel. Deze kent drie afdelingen: Thora, Profeten en Geschriften. Thora betekent: onderricht van Godswege. De Profeten roepen op trouw te blijven aan het onderricht. En in de Geschriften vind je allerlei vormen van reactie, van antwoord, op Thora en Profeten.  > lees verder

Cursus C

Joodse literatuur

In deze cursus lezen en bespreken wij vijf auteurs die vanaf het begin van de vorige eeuw in hun werk de vraag naar de Joodse identiteit gesteld hebben.  > lees verder

Cursus D1

‘Het verborgen fundament’

Waarom zijn wij hier op aarde? Wat is de zin van ons bestaan? Deze oervragen van de mens vereisen inzicht in het fundament van mens en wereld. De theologie van Karl Barth laat ons zien wat die fundamentele werkelijkheid inhoudt.

  > lees verder

Cursus D2

Het geloof als niet-weten, een pelgrimstocht door open veld

Een eerbetoon aan de verbeelding en een protest tegen de alleenheerschappij van de rationaliteit. In hoeverre kan de christelijke traditie met zijn traditionele geloofsinhouden de actuele problematiek van mens en mensheid verhelderen?

  > lees verder

Cursus D3

‘Outsider Art’

In 2020 is het honderd jaar geleden dat de Friese kunstschilder Klaas Koopmans werd geboren. Ter gelegenheid van dat bijzondere jaar organiseert Museum Dr8888 in mei en juni 2020 een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk.  > lees verder

​© 2020-2021 | fries leerhuis | Olterterperkring