top of page

Programma 2023 / 2024

In dit seizoen worden de volgende cursussen aangeboden:

Afb6.jpg

Openingsvoorstelling

‘De Weg'

Zondag 24 september 2023 

15.30 uur

Voor wie?

De voorstelling is voor alle belangstellenden. 

 > lees verder

Cursus A

‘Messianisme: een veelheid van geluiden ’

We verkennen in een serie van zes lezingen het begrip ‘messianisme’. In hoeverre is het messianisme, het geloof in een redder die heilzaam ingrijpt in de loop van de geschiedenis, nog actueel?   > lees verder

Cursus B

Paulus en de filosofen

De grote belangstelling onder filosofen voor de Brieven van de apostel Paulus motiveert ons in het leerhuis op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven in het denken over de wereld, de tijd en de geschiedenis.   > lees verder

Afb6.jpg

Cursus C

Joodse literatuur

In deze cursus worden vier boeken uit de joodse literatuur besproken.   > lees verder

Cursus D

‘Geloof (opnieuw) verbeeld’  

Drie ochtenden verdieping. > lees verder  

bottom of page