top of page

Verslagen 2022 / 2023

Hieronder treft u de verslagen aan die in het seizoen 2022 / 2023 werden gehouden tijdens bijeenkomsten van de Olterterperkring.

 

In het > ARCHIEF < zijn programma's en verslagen uit voorgaande jaren te vinden.

17 oktober 2022

‘Tolerantie als deugd’

 

Prof. dr. Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

Inhaalcursus A

Inhaalcursus B

31 oktober 2022

‘De droom van de Bergrede en de droom van Plato’

 

Drs. Alex van Heusden, bijbelwetenschapper en studiesecretaris van ‘De Nieuwe Liefde’ te Amsterdam

14 november 2022

‘Wees niet onverschillig: het elfde gebod’

 

Dr. Bart Wallet, historicus bij de afdeling Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en bij de afdeling Hebreeuwse en Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam

28 november 2022

Schopenhauer en Jezus: een confrontatie

 

Drs. Jan Prij, filosoof, econoom en lekenpreker

9 januari 2023

Kwetsbare menswording – Vragen vanuit Buber en Heschel

 

Dr. Hans Schravesande, theoloog , secretaris van de Stichting ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de Judaïstiek

27 maart 2023

Spiritualiteit van mens en natuur in de moderne kunst

 

Prof. dr. Wessel Stoker, was hoogleraar godsdienstfilosofie en esthetica aan de VU 

Cursus A/B

6 februari 2023

‘Ethische aspecten van kunstmatige intelligentie’

 

Dr. Gerben Stavenga, wetenschapsfilosoof, was tot zijn pensioen verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen

6 maart 2023

‘Een orde van brood en bloemperken’

 

Dr. Erica Meijers, docent diaconale theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen

bottom of page