top of page

Verslagen 2023 / 2024

Hieronder treft u de verslagen aan die in het seizoen 2023 / 2024 worden gehouden tijdens bijeenkomsten van de Olterterperkring.

 

In het > ARCHIEF < zijn programma's en verslagen uit voorgaande jaren te vinden.

Woensdag 27 september 2023

‘Heden als je luistert naar Zijn stem’

 

Prof. dr. Marcel Poorthuis, emeritus hoogleraar interreligieuze dialoog, Tilburg School of Theology (Universiteit van Tilburg) 

Download de leeswijzer:

Cursus A

Cursus B

Woensdagochtend 11 oktober 2023

‘Paulus en de filosofen’

Cursusleiding: drs. Jaap Goorhuis, theoloog en voormalig predikant in Assen en Groningen. drs. Tiemo Meijlink, theoloog, voormalig studentenpredikant PKN Groningen en docent ethiek en cultuurfilosofie

Maandagavond 30 oktober

‘De geboden en/in de Messiaanse Tijd’

 

Dr. Piet van Midden is predikant voor de PKN,  docent Hebreeuws aan Tilburg University en voorzitter van Overlegorgaan voor Joden en Christenen (OJEC) 

Woensdagochtend 18 oktober 2023

‘Paulus en de filosofen’

 

Cursusleiding: drs. Jaap Goorhuis, theoloog en voormalig predikant in Assen en Groningen. drs. Tiemo Meijlink, theoloog, voormalig studentenpredikant PKN Groningen en docent ethiek en cultuurfilosofie

Maandag 27 november 2023

‘Messianisme is overbodig’

Rabbijn dr. Tzvi Marx, werkzaam op het gebied van de dialoog Jodendom-Christendom 

Woensdagochtend 8 november 2023

‘Paulus en de filosofen’

 

Cursusleiding: drs. Jaap Goorhuis, theoloog en voormalig predikant in Assen en Groningen. drs. Tiemo Meijlink, theoloog, voormalig studentenpredikant PKN Groningen en docent ethiek en cultuurfilosofie

Maandag 8 januari 2024

‘Ernst Bloch (1885-1977) als messiaans en marxistisch filosoof’

Dr. Wilken Veen, predikant voor leerhuiswerk Protestantse Kerk van Amsterdam

Woensdagochtend 22 november 2023

‘Paulus en de filosofen’

 

Cursusleiding: drs. Jaap Goorhuis, theoloog en voormalig predikant in Assen en Groningen. drs. Tiemo Meijlink, theoloog, voormalig studentenpredikant PKN Groningen en docent ethiek en cultuurfilosofie

Maandag 5 februari 2024

‘Messianisme, mystiek en zionisme’

Prof. dr. Bart Wallet, historicus bij de afdeling Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en bij de afdeling Hebreeuwse en Joodse Studies aan de VU

Maandag 4 maart 2024

‘Messiaanse volharding’

Drs. Alex van Heusden, theoloog, bijbelwetenschapper en studiesecretaris van het cultureel centrum ‘De Nieuwe Liefde’ in Amsterdam

bottom of page