Cursus D3

 

‘Outsider Art’ 

 

In 2020 is het honderd jaar geleden dat de Friese kunstschilder Klaas Koopmans werd geboren. Hij overleed in 2006 in Bergum, maar leefde en werkte het grootste deel van zijn leven in Garijp. Ter gelegenheid van dat bijzondere jaar organiseert Museum Dr8888 in mei en juni 2020 een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk. Binnen zijn totale oeuvre spelen zijn zgn. ‘gestichtstekeningen’ een intrigerende rol, vanwege de opvallende tekeningen die hij maakte in de periodes dat hij was opgenomen in enkele psychiatrische inrichtingen. Hij was namelijk manisch - depressief, in een tijdsvak dat zijn ziekte die naam nog niet had. Wat hij toen tekende is samen te vatten onder de noemer ‘de kracht van kwetsbaarheid’.

 

Kunstwerken die gemaakt worden door mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking vallen tegenwoordig onder de verzamelnaam Outsider Art. Het is een internationaal erkende stroming, die in veel Europese landen de aandacht trekt. De Hermitage in Amsterdam heeft, in samenwerking met museum Het Dolhuys in Haarlem, er bijvoorbeeld permanent een aparte afdeling aan gewijd. Toch is deze stroming nog nauwelijks bekend bij het grote publiek. In twee ochtenden wil ik daarom deze kunststroming voor het voetlicht brengen.

 

Op de eerste ochtend kijken we naar de stroming in brede zin en kijken we naar de vele kunstwerken die in deze nis van de samenleving zijn ontstaan. Willem van Genk is Nederlands bekendste outsiderkunstenaar; internationaal kunnen we niet om de naam van de Japanse Yayoi Kusama heen. De religieuze aspecten in deze kunstvorm probeer ik te op het spoor te komen onder de titel ‘God en duivel, religieuze elementen in de werken van mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking’. 

De tweede ochtend kijken we met name naar het werk van Klaas Koopmans. Daarbij zal zeker ook zijn andere werk aan de orde komen, maar de focus zal liggen op de tekeningen uit de inrichtingen. Via de brieven die hij in die periode stuurde naar of ontving van vrienden en familie krijgen we ook wat meer inzicht in wat zich afspeelde in zijn binnenste. Met als afsluitende vraag of zijn werk wel gerekend mag worden tot de Outsider Art.

Cursusleiding: dr. Jan Henk Hamoen, theoloog, kunstliefhebber, bestuurslid Stichting Klaas Koopmans

 

Locatie: De Buorskip, Beetsterzwaag

 

Data: woensdag: 26 februari, en 11 maart 2020

 

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

(Graag aanmelden voor 1 december 2019)

​© 2019-2020 | fries leerhuis | Olterterperkring