top of page

Cursus D1

 

‘Kijken met een frisse blik naar Mozes’

Mozes behoort tot de spirituele reuzen van de mensheid, samen met Socrates, Boeddha en natuurlijk Jezus. Toch zijn we niet gewend om deze reuzen in één adem te noemen. Laten we toch maar eens met een frisse blik naar Mozes kijken, die, net als Boeddha breekt met een glansrijke carrière aan het hof. Ook Franciscus laat zijn vader en zelfs zijn eigen kostbare kleren achter.

Wat betekent zo’n roeping eigenlijk en is dat nodig voor werkelijk leiderschap?

 

Ook het lijden van mensen speelt een centrale rol bij Mozes, evenals bij Boeddha en Franciscus.

Eerste bijeenkomst: 

Als we Mozes volgen op zijn weg door de woestijn komen we er al gauw achter dat Aäron het volk beter begrijpt dan Mozes die ‘met zijn hoofd in de wolken’ vertoeft. 

Wat kunnen we leren van dit tweehoofdige leiderschap? 

Managen met Mozes 39-44, 74-76, Sacks, Exodus, 209-213. 

Wat is het verschil tussen priester en profeet en kennen we beide in onze kerken? 

Het lied van de Schelfzee staat wel model voor hoe een religieuze gemeenschap met elkaar kan omgaan. Wat is het verschil tussen Managen met Mozes, p. 53-56. en Sacks, Exodus, 114-118? 

 

Tweede bijeenkomst:

De priester Jetro (van welke godsdienst eigenlijk?), gaat Mozes helpen. Gaat hij zeggen dat Mozes het fout doet ? Of dat hij zichzelf te belangrijk vindt? Het omgekeerde lijkt het geval. 

Close reading van Ex 18, Sacks, 129-140, en Managen met Mozes, 63-69. 

Wat is de overeenkomst met het business model van Branson, stichter van Virgin Records (o.a. Tubular Bells). 

Maar hoe zit het met Korach? Waarom kan de macht met Korach niet worden gedeeld? 

Managen met Mozes 91-96.

Derde bijeenkomst:

Het afscheid van Mozes. Waarom mocht Mozes het land niet betreden? Zijn wij zelf als Mozes: werken aan een toekomst voor een nieuwe generatie die we niet mee zullen maken? 

Managen met Mozes, 97-105.

Mozes als de profeet die niet zonder het volk wil leven: Ex 32:32. Sacks, 235-254. 

Was de uitverkiezing van het joodse volk beloning vanwege goed gedrag?

Waar kwam dat gedrag dan vandaan toen ze nog in slavernij en afgoderij leefden? 

Lees ook Adriaan Roland Holst, De ploeger: https://hermanvanrompuy.typepad.com/gedicht/2006/07/de_ploeger_adri.html

 

Slotvraag:
  • Hoe zouden we Jezus als leider plaatsen?

  • Is Hij een nieuwe Mozes?

 

Tot zover! Wie meer leest ter voorbereiding, is te prijzen.

 

Managen met Mozes, Marcel Poorthuis;
(te bestellen bij Stichting Pardes, € 15,– + € 2,– verzendkosten).

Jonathan Sacks, Exodus, boek van de bevrijding, Skandalon (€ 29,95).

 

Beide boeken kunt u ook voor 1 oktober bestellen via de boekentafel van de Olterterperkring bij Peter Spreij (ok-spreij-peter@xs4all.nl).

 

De prijzen zijn dan:

Managen met Mozes: € 15,–; Exodus, Boek van de Bevrijding: € 26,–.

De boeken liggen dan voor u klaar op verschillende cursusbijeenkomsten in De Buorskip. U ontvangt bij de boeken tevens de betreffende factuur, die u later betaalt.

Cursusleiding: Prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog, Tilburg School of Theology (Universiteit van Tilburg) (Zie ook website voor joodse wijsheid: www.stichtingpardes.nl)

 

Locatie: De Buorskip, Beetsterzwaag

 

Data: woensdag: 20 oktober, 3 november en 17 november 2021 

Tijd: 10.00 – 12.00 uur 

Kosten: € 40,00

bottom of page