top of page

Programma 2023 / 2024

Na het verschijnen van het programmaboekje wordt de inhoud daarvan ook op deze pagina uitgewerkt.​

Openingsbijeenkomst – De Weg

 

Een muzikaal theatrale voorstelling door Ekaterina Levental

zondag, 24 september 2023  |  15.30 uur  |  De Buorskip, Beetsterzwaag 

Cursus A – ‘Messianisme: een veelheid van geluiden’

 

We verkennen in een serie van zes lezingen het begrip ‘messianisme’. In hoeverre is het messianisme, het geloof in een redder die heilzaam ingrijpt in de loop van de geschiedenis, nog actueel? 

Locatie: De bijeenkomsten van cursus A vinden plaats op de maandagavond in De Buorskip en op de woensdagochtend in De Ontmoetingskerk te Beetsterzwaag.

Data/Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

(In verband met de beschikbaarheid van sprekers zijn de eerste twee bijeenkomsten op woensdagochtend in De Ontmoetingskerk.) 

 • Woensdag 27 september 2023, 10.30 – 12.30 uur, De Ontmoetingskerk 
  –  ‘Heden als je luistert naar Zijn stem’ –  Prof. dr. Marcel Poorthuis 
   

 • Woensdag 1 november 2023, 10.45 – 12.45 uur, De Ontmoetingskerk  
  –  ‘De geboden en/in de Messiaanse Tijd’ –  Dr. Leon Mock 

   

 • Maandag 27 november 2023, 20.00 – 22.00 uur, De Buorskip  
  –  ‘Messianisme is overbodig’  –  Rabbijn dr. Tzvi Marx 

   

 • Maandag 8 januari 2024, 20.00 – 22.00 uur, De Buorskip  
  –  ‘Ernst Bloch (1885-1977) als messiaans en marxistisch filosoof’. –  Dr. Wilken Veen 

   

 • Maandag 5 februari 2024, 20.00 – 22.00 uur, De Buorskip  
  –  ‘Messianisme, mystiek en zionisme’  –   Prof. dr. Bart Wallet 

   

 • Maandag 4 maart 2024, 19.30 – 21.30 uur, De Buorskip  
  –  ‘Messiaanse volharding’  –  Drs. Alex van Heusden 

Cursus B – ‘Paulus en de filosofen’ 

 

De grote belangstelling onder filosofen voor de Brieven van de apostel Paulus motiveert ons in het leerhuis op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven in het denken over de wereld, de tijd en de geschiedenis.

Cursusleiding: drs. Jaap Goorhuis, theoloog en voormalig predikant in Assen en Groningen. drs. Tiemo Meijlink, theoloog, voormalig studentenpredikant PKN Groningen en docent ethiek en cultuurfilosofie.

Locatie: De bijeenkomsten van cursus B vinden plaats in De Ontmoetingskerk te Beetsterzwaag. 

Data/Tijd: Alle bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagochtend van 10.00 - 12.00 u. 

Woensdagochtend 11 oktober 2023

Woensdagochtend 18 oktober 2023 

Woensdagochtend 8 november 2023

Woensdagochtend 22 november 2023

Cursus C: Joodse literatuur

Cursusleider: Dr. Hans Schravesande, was en is op verschillende wijzen betrokken bij vragen rond de verhouding Jodendom – Christendom en publiceerde onder meer over Martin Buber en Rabbijn Leo Baeck. 

Locatie: De Buorskip, Beetsterzwaag 

Data: maandagmiddag: 22 januari, 12 februari, 18 maart en 08 april 

Tijd: Bij voldoende deelname kan gekozen worden tussen: 
C1: 13.30 - 15.00 u.
C2: 15.30 - 17.00 u.

 

Bij minder dan 20 deelnemers wordt één groep geformeerd (C). Tijd: 14.00 - 16.00 u. 

Maandagmiddag 22 januari 2024  –  Joseph Roth – ‘Job. Roman over een eenvoudige man’

Maandagmiddag 12 februari 2024  –  David Grossman – ‘De glimlach van het lam’ 

Maandagmiddag 18 maart 2024  –  A.B. Yehoshua – ‘De figurante’ 

Maandagmiddag 8 april 2024  –  Joshua Cohen – ‘De Netanyahu’s’ 


Cursus D: ‘Geloof (opnieuw) verbeeld’

Cursusleiders: Dr. Jan Henk Hamoen, theoloog, bestuurslid Stichting Klaas Koopmans en kunstliefhebber. Prof. dr. Wessel Stoker, was hoogleraar godsdienstfilosofie en esthetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). 

Locatie: De Ontmoetingskerk te Beetsterzwaag 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Woensdag 31 januari 2024  –  ‘Geloof in de kunst van vrouwen’  –  J.H. Hamoen

Woensdag 14 februari 2024  –  ‘Italiaanse Renaissance in de kunst van Giotto’  –  J.H. Hamoen 

Woensdag 28 februari 2024  –  ‘God opnieuw verbeeld’  –  W. Stoker 

bottom of page